מאבחנת ומטפלת בקשיי למידה (בעלת תואר שני בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה). עובדת עם ילדים בגיל הגן, הנמצאים בסיכון לפתח לקויות למידה, ועם ילדים בגילאי בית ספר יסודי וחטיבת ביניים, הזקוקים להוראה מותאמת בתחומי השפה והחשבון.