קלינאית תקשורת התפתחותית. בעלת ניסיון באבחון ילדים בגילאים 0-9, ובטיפול בתחומי השפה, תקשורת, דיבור ותפקודי פה (דחיקת לשון).