קלינאית תקשורת, עובדת עם ילדים צעירים החל מגיל שנתיים ועד גילאי בית ספר יסודי, גם עם ילדים על הרצף האוטיסטי ואבחנות שונות. מטפלת בקשיי היגוי, תחומי השפה והתקשורת. עובדת במקביל במשרד החינוך בגנים התפתחותיים.