קבוצות

קבוצת הכנה לכתה א'

קבוצת ההכנה לכיתה א' נועדה להקל על המעבר למסגרת חדשה, ולסייע לילדיכם להתמודד ביתר קלות עם הדרישות והמשימות המצפות בכתה א'. בקבוצה נתרגל ישיבה ליד שולחן, מול לוח, ציור וכתיבה בחוברת, התארגנות עם ילקוט וקלמר, התארגנות ליד שולחן, משחקי חברה, יציאה להפסקה ועוד. בכל קבוצה ישתתפו 6-8 ילדים, בנים ובנות, העולים בשנה הבאה לכתה א'. את הקבוצות ינחו במשותף 2 מנחות, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת מצוות המרכז. משך הקבוצה 10 מפגשים בני 45 דקות, מפגש היכרות להורי הקבוצה, 8 מפגשי הכנה לילדים, מפגש סיכום לכל הורה.

קבוצת קצב משותף

הקבוצה מיועדת לילדים הזקוקים לחיזוק בתחומי המיומנויות החברתיות והרחבת יכולות האינטראקציה עם בני גילם. המוזיקה היא אמצעי תקשורת עוקף שפה שבעזרתו ניתן לשפר ולחזק יכולות חברתיות. במהלך הקבוצה נעבוד יחד עם הילדים באמצעות תרגילים מוזיקליים שונים שיעזרו לילדים לשפר את מיומנויותיהם החברתיות בקבוצה. הקבוצה תתמקד ב: הרחבת מיומנויות חברתיות – התייחסות והקשבה לאחר ולרצונותיו, הכלה, סבלנות, סובלנות, קבלת רצון מנוגד, קבלת החלטות משותפות, עבודה בצוות, עידוד חוויה חברתית-קבוצתית, ביטוי עצמי ומקום בקבוצה. פיתוח והרחבה של תפקודים גבוהים – יזימה, יכולת פתרון בעיות, התמודדות עם קונפליקטים, גמישות מחשבתית, הסתגלות ועוד. בכל קבוצה ישתתפו 4-6 ילדים, בנים ובנות, בני 8-10 שנים, את הקבוצה ינחה מטפל רגשי במוזיקה מצוות המרכז. משך הקבוצה 15 מפגשים בני 45 דקות, 3 מפגשי הורים פרטניים ו-12 מפגשים של קבוצת הילדים.

קבוצת כישורים וקשרים

הקבוצה מיועדת לילדים המתקשים ליצור קשר עם בני גילם ומבטאים זאת ברצף שבין הימנעות לתוקפנות, ילדים המתקשים להבין סיטואציות חברתיות להבין את רגשותיו של האחר. ילד שחש לא מסוגל חברתית, עלול לסבול מהערכה עצמית נמוכה ולחוש בדידות ומצוקה רגשית אשר תקשה עליו להתפנות למשימות לימודיות והתפתחותיות. מניסיוננו, ילדים המשתתפים בקבוצה קטנה לעידוד כישורים חברתיים מקבלים הזדמנות: להגביר מודעות להתנהגות פרו חברתית ולחזק אותה, לזהות ולהציג את רגשותיהם באופן יעיל ולרכוש כלים לפתרון בעיות חברתיות, בעזרת תרגול חוויתי דרך משחק, יצירה, תנועה. בכל קבוצה ישתתפו 4-6 ילדים, בנים ובנות, בגילאי 6 – 5,  את הקבוצות ינחו במשותף 2 מנחות, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת מצוות המרכז. משך הקבוצה 15 מפגשים בני 45 דקות, 3 מפגשי הורים פרטניים ו-12 מפגשים של קבוצת הילדים.

קבוצת סיפור ומשחק

הקבוצה מיועדת לילדים הזקוקים לחיזוק בתחומי המיומנויות החברתיות, השפתיות והרחבת יכולות המשחק עם בני גילם. בקבוצה נתמקד בהרחבת מיומנויות חברתיות דרך התנסויות של משחק חברתי מגוון, תוך תיווך והדרכה מקצועית (משחקי תפקידים, משחקים קבוצתיים, משחקי חוקים ועוד.) הרחבת יכולות מוטוריקה עדינה – מיומנויות יצירה: חשיפה לחומרים שונים, ציור, צביעה, גזירה והדבקה. העשרה שפתית ופיתוח מיומנויות שיח – תכנון המסר, יצירת רצף, התייחסות והקשבה לאחר, תורות ופרגמטיקה פיתוח מודעות פונולוגית – חריזה, צליל פותח וצליל סוגר, חלוקה להברות. פיתוח והרחבה של תפקודים גבוהים – יזימה, יכולת פתרון בעיות, גמישות מחשבתית, הסתגלות ועוד. בכל קבוצה ישתתפו 4-6 ילדים, בנים ובנות, בגילאי 4 – 5,  את הקבוצות ינחו במשותף 2 מנחות, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת מצוות המרכז. משך הקבוצה 15 מפגשים בני 45 דקות, 3 מפגשי הורים פרטניים ו-12 מפגשים של קבוצת הילדים.

קבוצת ויסות חושי – רגשי

הקבוצה מיועדת לילדים בעלי קשיים תחושתיים ורגשיים המשפיעים על מצבם הרגשי והשתתפותם החברתית בגן ובבית. בקבוצה נתמקד במנגנוני ויסות עצמי בתוך קבוצה – מגע מותאם, שליטה בדחפים, ריסון, מודעות לגוף, שמירה והבנה של מרחב אישי, שימוש מותאם בקול, יכולת לדחיית סיפוקים והתמודדות עם תסכול. מיומנויות חברתיות הדורשות יכולת ויסות – אי שקט מוטורי, קשב והתמדה בפעילות ומשחק משותפים, מעברים בין פעילויות. גרייה מארגנת – מגע עמוק, תרגול שרירי יציבה, תרגילים אוראליים להעלאת קשב. מענה רגשי להתנהגות בעקבות הקושי בוויסות. בכל קבוצה ישתתפו 4-6 ילדים, בנים ובנות, בגילאי 5 – 6.5,  את הקבוצות ינחו במשותף 2 מנחות, מרפאה בעיסוק ומטפלת רגשית מצוות המרכז. משך הקבוצה 15 מפגשים בני 45 דקות, 3 מפגשי הורים פרטניים ו-12 מפגשים של קבוצת הילדים.